balik

Nomina (n)

  1. sisi yang sebelah belakang dari yang kita lihat: bersembunyi di -- pintu

Verba (v)

  1. kembali; pulang: kapan ia -- ke Surabaya?
KBBI III
  • ebsoft: 1 return. 2 the reverse side, behind. 3 the reverse, the contrrary. 4 again.
  • gkamus: 1 return. 2 the reverse side, behind. 3 the reverse, the contrrary. 4 again.
ba·lik 1 n sisi yg sebelah belakang dr yg kita lihat: bersembunyi di -- pintu; 2 v kembali; pulang: kapan ia -- ke Surabaya?;

-- adab kurang sopan; kurang ajar; tidak tahu adat; -- belah jungkir balik; sungsang; -- gagang membelot; memihak kpd lawan; -- jurai bentuk perkawinan yg suaminya tinggal di kediaman kerabat istri setelah dia memberi antaran krn seorang anak dr keturunannya akan meneruskan garis keturunan laki-laki; -- juru mencukur anak sesudah berusia empat puluh hari; -- kanan membalikkan badan (dl baris-berbaris) dng memutarnya ke kanan; -- kerak kawin (menikah) kembali dng istrinya yg telah diceraikan; rujuk; -- kiri membalikkan badan (dl baris-berbaris) dng memutarnya ke kiri; -- mata bermufakat jahat; membiarkan orang berbuat jahat (dng pura-pura tidak tahu dsb); -- mazhab meninggalkan ajaran mazhab tertentu kemudian mengikuti ajaran mazhab yang lain; -- nama mengganti nama pd akta atau surat yg menyatakan hak milik (biasanya di hadapan notaris);

ber·ba·lik v 1 kembali (arahnya): kumandang ialah bunyi (suara) yg -; bola tenis yg dilemparkan ke tembok akan selalu -; 2 berubah letaknya (yg di atas menjadi di bawah, menelentang menjadi meniarap): tidurnya sangat gelisah, sebentar-sebentar -; 3 bertukar (haluan) hingga berlawanan dng yg semula; berputar (kembali); berpaling: ia -, lalu lari;

- hati berubah pendirian; - muka 1 bertukar hadap (haluan, pikiran, pendapat); 2 berganti memihak kpd musuh; membelot; - pulang kembali pulang;

ber·ba·lik-ba·lik v 1 berputar-putar; berulang-ulang berbalik; berputar balik; 2 selalu pulang kembali ke tempat semula;

ber·ba·lik·an v berlawanan; bertentangan: ucapannya - dng perbuatannya;

mem·ba·lik v 1 berbalik kembali arahnya (berputar arah): bumerang itu kalau dilemparkan akan -; 2 berubah letaknya (menelungkup menjadi menelentang dsb): adikku sudah pandai -; 3 memutar ke arah yg berlawanan: krn silau oleh sinar matahari, ia - menghadap ke barat;

- belakang memihak kpd musuh; membelot;

mem·ba·lik-ba·lik v berulang-ulang membalik; menelungkup-telentangkan, membukai (buku dsb): ibu - kerupuk yg digoreng; lama ia - buku harian;

- mayat di kubur, pb menyebut-nyebut nama orang yg sudah meninggal;

- kaji Mk membangkit-bangkit perkara lama;

mem·ba·liki v 1 kembali ke; memulangi: kalau tidak krn malu, sudah lama ia - istri itu; 2 membelakangi (dl arti berlepas diri, tidak bertanggung jawab lagi): sudah cukup alasan untuk - perjanjian itu;

mem·ba·lik·kan v 1 mengubah arah menjadi berlawanan: cermin itu - cahaya lampu; 2 mengembalikan; memulangkan: ia mau - buku ke perpustakaan;

- muka memalingkan muka; - perkataan memutarbalikkan asal perkataan (perkataan dr A dikatakan dr B, dan perkataan dr B dikatakan dr A); - punggung menghadapkan punggung ke (tidak mau melihat);

ba·lik·an n hasil membalikkan; umpan balik;

ter·ba·lik 1 v tidak sengaja membalik; sudah membalik; 2 a dl keadaan atau berkedudukan berlawanan dr yg biasa (yg di bawah menjadi di atas, yg di belakang menjadi di depan, yg di dalam menjadi di luar, dsb);

- akal gila; - halang berlawanan; - lidah tidak tetap perkataannya; selalu berubah-ubah apa yg dikatakannya; - mata terlampau lama melihat (menunggu dsb);

ke·ter·ba·lik·an n hal atau keadaan terbalik;

pem·ba·lik·an n 1 proses, cara, perbuatan membalik atau membalikkan; 2 Geo percampuran air danau secara menyeluruh yg terjadi jika pelapisan tanah hilang dr air;

ke·ba·lik·an n lawannya; sebaliknya: malam - dr siang;

se·ba·lik·nya adv kebalikannya
  Bahasa Indonesia Bahasa Asing Kata kunci Bidang Sumber
1. 1 ruhit; kait balik; mata kail; 2 sungut barb 1; 2; balik; kail; kait; mata; ruhit; sungut Perikanan Pusba
2. 1 tulang daun; 2 pembuluh darah balik; vena vena 1; 2; balik; darah; daun; pembuluh; tulang; vena Biologi Pusba
3. adegan balik reverse scene adegan; balik Komunikasi Massa Pusba
4. akun timbal-balik reciprocal account akun; balik; timbal Keuangan Pusba
5. algoritma lacak balik backtrack algorithm algoritma; balik; lacak Matematika Pusba
6. alihragam balik transformation, inverse alihragam; balik Fisika Pusba
7. alihragam balik inverse transformation alihragam; balik Fisika Pusba
8. alir balik; curah vena venous return alir; balik; curah; vena Kedokteran Pusba
9. alir balik; refluks reflux alir; balik; refluks Kimia Pusba
10. alir-balik backstreaming alir; balik Fisika Pusba
11. aliran balik reverse flow aliran; balik Fisika Pusba
12. alur balik; peipeteia peripeteia alur; balik; peipeteia Sastra Pusba
13. ambilan balik reverse shot (Rev S) ambilan; balik Komunikasi Massa Pusba
14. ambilan saji balik playback shooting ambilan; balik; saji Komunikasi Massa Pusba
15. ambilan sudut balik reverse angle shot ambilan; balik; sudut Komunikasi Massa Pusba
16. analepsis; sorot balik analepsis; flashback analepsis; balik; sorot Sastra Pusba
17. analisis balik modal break-even analysis analisis; balik; modal Farmasi Pusba
18. antara balik warna colour reversal intermediate (CRI) antara; balik; warna Komunikasi Massa Pusba
19. api balik backfire api; balik Mesin Pusba
20. api balik backfire api; balik Otomotif Pusba

balet ~ balgam ~ balian ~ balig ~ baliho ~ balik ~ balik adab ~ balik belah ~ balik gagang ~ balik jurai ~ balik juru