-el-

Bentuk terikat (bt)

  1. yang melakukan: pelatuk
  2. alat: telapak; telunjuk
  3. benda yang kelopak: gelembung
  4. kumpulan: gerigi
  5. terjadi, berlaku, atau melakukan: geleser; kelupas
KBBI III

Catatan

infiks pembentuk nomina (1-4) dan verba

Sinonim
n: alat; kumpulan
1-el- infiks pembentuk nomina 1 yg melakukan: pelatuk; 2 alat: telapak; telunjuk; 3 benda yg kelopak: gelembung; 4 kumpulan: gerigi

2-el- infiks pembentuk verba terjadi, berlaku, atau melakukan: geleser; kelupas
-an ~ -anda ~ -asi ~ -da ~ -el- ~ -em- ~ -er- ~ -i ~ -iah ~ -if